Konsultacja – pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, które daje możliwość osobie zainteresowanej podjęciem psychoterapii poznanie specjalisty, przedstawienie swoich trudności oraz sprawdzenie, czy terapia wydaje się obu stronom najwłaściwszym sposobem działania w danym momencie. Konsultacja umożliwia również zdobycie przez klienta wstępnych informacji na temat psychoterapii oraz ustaleniu zasad ewentualnej współpracy.

Psychoterapia indywidualna dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych – zespół oddziaływać psychoterapeutycznych mających na celu poprawę stanu emocjonalnego pacjenta oraz jego funkcjonowania. Pomaga w leczeniu następujących zaburzeń:

♦ uzależnienia

♦ zaburzenia lękowe (nerwica) – fobie proste, lęk społeczny, lęk uogólniony, fobia szkolna, lęk paniczny

♦ zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (OCD, nerwica natręctw)

♦ depresja

♦ zaburzenia odżywiania – bulimia, anoreksja, nadmierne jedzenie

♦ bóle niewiadomego pochodzenia (somatyzacja)

♦ zaburzenia osobowości

Psychoonkologia – zbiór metod terapeutycznych wzmacniających siły emocjonalne, a w efekcie również siły fizyczne pacjenta, pomagające uporać się z zaskakującą, trudną rzeczywistością, w której znalazły się osoby chore oraz ich rodziny. Podczas takiej terapii wzmacniane są zasoby pacjenta, przy jednoczesnym leczeniu jego traum mogących mieć wpływ na słabość organizmu i pojawienie się choroby.

Psychoterapia par – spotkania dla par mające na celu rozwiązanie trudności we wzajemnych relacjach, wzmocnienia bliskości oraz pożądanych odczuć nawzajem względem siebie dla osób będących w związku.

loading
×